Styczeń pod znakiem szkoleń

28 stycznia 2011

 Pierwsze z nich skierowane było do 8 wolontariuszy, którzy w styczniu uczestniczyli w 7 spotkaniach szkoleniowych, zdobywając wiedzę z zakresu Asystenta osoby niepełnosprawnej.

15 osobowa grupa uczestniczek projektu brała udział w warsztatach z zakresu florystyki i zdobienie przedmiotów. Pani Monika Liszka – Tyczkowska w czasie wspólnych spotkań pokazywała nowe techniki i uczyła nasze Panie samodzielnego wykonywania prac. W efekcie z bardzo prostych rzeczy wykonane zostały przepiękne ozdoby do pokoi mieszkalnych. Wiele nowych sposobów zdobienia uczestniczki projektu już wykorzystują w dalszej pracy w pracowni terapii zajęciowej. Dzięki temu ich pokoje będą coraz piękniejsze.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego