Zapraszamy do składania ofert!

28 listopada 2010

 Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu w związku z realizacją projektu „Poznajmy się” w partnerstwie z Domem Pomocy społecznej w Siemionach  poszukuje osób do prowadzenia następujących zajęć i szkoleń:

  1. Pierwsza Pomoc Przedmedyczna,
  2. Prawne aspekty pracy wolontarystycznej,
  3. Asystent osoby niepełnosprawnej,
  4. Wizerunek i stylizacja paznokci,
  5. Florystyki i zdobienia przedmiotów,
  6. Warsztaty muzyczne.

Wskazane szkolenia realizowane są w ramach projektu realizowanego w ramach działania 7.3 a ich celem jest wsparcie szkoleniowe, nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności przez uczestników objętych projektem, w tym osoby niepełnosprawne.

Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:

  • doświadczenia praktycznego związanego z tematyką objętą szkoleniem,
  • wiedzy teoretycznej z tematyki danego szkolenia,
  • dyspozycyjności, oraz posiadania umiejętności organizacji własnej pracy.

Szkolenia realizowane będą na terenie DPS Siemionki  w okresie od listopada  2010 do końca kwietnia 2011 r.

Preferowana przez Fundację forma zatrudnienia – umowa zlecenia.

Osoby zainteresowane współpracą z Fundacją proszone są o kontakt pod numerem telefonu 52 357 62 15 lub osobiście w siedzibie Fundacji, ul. Dworcowa 65, Inowrocław.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego