Zapytanie ofertowe

3 lutego 2011

 Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu w związku z realizacją projektu „Nowe Perspektywy” realizowanego w ramach PO KL, Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji szkolenia: „Spawacz w metodzie 135”.

W zakresie naszych oczekiwań jest zrealizowanie w/w szkolenia dla jednej grupy 8 – osobowej w okresie:

  • kwiecień 2011 – maj 2011: 1 grupa;
  • czas realizacji szkolenia: 24 dni – 145 godzin.

Celem szkolenia ma być uzyskanie umiejętności zawodowych niezbędnych przy wykonywaniu zawodu spawacza w metodzie 135. Zakres zajęć powinien obejmować:

  • 25 godzin szkolenia teoretycznego
  • 120 godzin szkolenia praktycznego
  • przygotowanie materiałów szkoleniowych
  • badania lekarskie

Na atrakcyjność oferty będzie wpływał ciekawy program zajęć, cena oraz miejsce odbywania praktyki najbardziej dostępne dla beneficjentów niniejszego projektu.

Proszę o wskazanie w ofercie szczegółowego kosztorysu, który winien uwzględniać:

  • Szkolenie składające się z 145 godzin, 25 godzin  części teoretycznej i  120 godzin zajęć praktycznych wraz z egzaminem oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych;
  • Badania lekarskie uczestnika.

Termin składania ofert upływa z dniem 28 lutego 2011 (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu). Oferty mogą być dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście. Wraz z ofertą prosimy o załączenie wymaganych dokumentów.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego