Zaproszenie do składania ofert.

1 grudnia 2010

 Fundacja Ekspert-Kujawy poszukuje osoby (ew. firmy jednoosobowej) do przeprowadzenia warsztatów psychologiczno – doradczych. Celem warsztatów jest zwiększenie motywacji wewnętrznej i wiary we własne możliwości, pomoc w odkrywaniu indywidualnych zainteresowań i predyspozycji do wykonywania określonej pracy.

W związku  w celami jakie zamierzamy osiągnąć poszukujemy psychologa, ew. doradcy zawodowego.

Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:

  • doświadczenia praktycznego związanego z tematyką objęta szkoleniem,
  • wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii, pedagogiki, zawodoznawstwa, tematyki  rynku pracy,
  • dyspozycyjności, oraz posiadania umiejętności organizacji własnej pracy.

Szkoleniem zostanie objętych 16 osób  zamieszkałych na terenie gminy Rojewo. Szkolenie realizowane będzie na terenie gminy Rojewo grudniu 2010 r. w wymiarze 15 godzin (w blokach 5godzinnych).

Preferowana przez Fundację forma zatrudnienia – umowa zlecenia.

Osoby zainteresowane współpracą z Fundacją proszone są o kontakt pod numerem telefonu 52 357 62 15 lub osobiście w siedzibie Fundacji, ul. Dworcowa 65, Inowrocław

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego