Beneficjenci

19 grudnia 2005

 
Uczestnikami zajęć będą osoby niepracujące niepełnosprawne, w szczególności z lekkim stopniem upośledzenia umysłowego i fizycznego.

Uczestnikami szkoleń ekonomicznych będą osoby z co najmniej średnim wykształceniem co wynika ze skomplikowanej materii wiedzy ekonomicznej i efektywności szkolenia.
Natomiast ze szkoleń zawodowych mogą skorzystać osoby także z wykształceniem podstawowym i zawodowym.