Zakończenie kolejnych szkoleń w Żninie

1 lutego 2011

  Miło nam poinformować, iż w styczniu 2011 roku, zakończyliśmy kolejne  szkolenia zawodowe, podnoszące kwalifikacje zawodowe mieszkańców powiatu żnińskiego.

W Żninie w ostatnich dniach stycznia zakończyły się   kursy:„ Florystyka i zdobienie przedmiotów”, „Spawacz w metodzie 135” z projektu  „Nowe  Perspektywy” oraz „Sekretariat z obsługą kadr” i „Operator prac ziemnych” z projektu „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Kujawach i Pałukach”. Dzięki tym szkoleniom ponad  30 osób zdobyło nowy zawód. Warto nadmienić, iż część osób, które ukończyły nasze szkolenia, bezpośrednio po kursach podjęły pracę w nowych zawodach. Wszystkim uczestnikom szkoleń w Żninie  gratulujemy ich  ukończenia i  życzymy powodzenia w poszukiwaniu zatrudnienia adekwatnego do zdobytej wykształcenia.
W ostatnich dniach stycznia,  także w Żninie,   zakończyło się  szkolenie z projektu „Powrót do aktywności zawodowej”, podczas którego grupa 16 osób ukończyła „Kurs komputerowy”, w tym 8 osób „Kurs komputerowy dla osób słabowidzących”. Obecnie uczestnicy tych szkoleń  rozpoczęli szkolenia zawodowe na kierunkach „Pracownik hurtowni z obsługą wózka widłowego” i „ Opiekun osoby starszej”.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego