Pierwsze osoby zakończyły udział w projekcie.

14 stycznia 2011

 14 Pań, uczestniczek szkoleń zawodowych „Księgowość małej firmy”oraz „Specjalista ds. kadr i płac”, które odbywały się we Włocławku, w dniach 11.01 – 13.01 zakończyło swój udział w projekcie poprzez uczestnictwo w zajęciach „Warsztaty rynku pracy”.

Zajęcia realizowane były wokół następujących bloków tematycznych:

  • ABC rynku pracy
  • Rynek pracy bez tajemnic
  • Moja aktywność na rynku pracy

Każda z Pań wzięła również udział w 2 godzinnej rozmowie z pośrednikiem pracy.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu