Pierwsze szkolenia ABC Przedsiębiorczości już za Nami!!!

7 lutego 2011

 Dnia 3 lutego 2011 zakończyły się pierwsze szkolenia z zakresu „ABC Przedsiębiorczości” skierowane do osób, które w przeciągu 6 miesięcy dostały wypowiedzenie umowy o pracę bądź obecnie są na okresie wypowiedzenia.

Celem zajęć było zdobycie umiejętności i informacji związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, zarówno w zakresie księgowym jak i organizacyjno – prawnym.
Udział w szkoleniu wzięło 14 osób a kolejnym etapem dla uczestników będą Warsztaty doradcze z zakresu tworzenia biznesplanu, podczas których już w mniejszych grupach zdobywać będą umiejętność pisania właśnie tego dokumentu. Zajęcia te realizowane będą w następujących terminach:

  • I GRUPA –  8.02.2011 i 9.02.2011
  • II GRUPA – 22.02.2011 i 23.02.2011

Po zakończeniu Warsztatów każdy z uczestników stanie przed zadaniem stworzenia własnego biznesplanu, który może się okazać przepustką do uzyskania dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2, Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie