Uwaga! Zmiana terminu dyżuru Lidera NGO w Aleksandrowie Kujawskim!

7 lutego 2011

 Uprzejmie informujemy, że dyżur Lidera w powiecie aleksandrowskimz dnia 9.02.2011 zostaje przeniesiony na dzień 10.02.2011 – czwartek. Dyżur odbędzie sięw niezmienionych godzinach tj. od 10:00 do 15:00.

W pozostałe dni miesiąca dyżury nie ulegają zmianie.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Poddziałanie 5.4.2 „ Rozwój Dialogu obywatelskiego”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.