Zapraszamy do składania aplikacji!

2 listopada 2010

 Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu  poszukuje wykładowców do realizacji szkolenia w ramach projektu „Powrót do aktywności zawodowej”.

Poszukujemy Wykładowców – do realizacji:

 • Treningu umiejętności społecznych i poradnictwa prawnego,
 • Treningu z zakresu autoprezentacji,
 • Bilansu predyspozycji zawodowych.

Doradcy zawodowego – do przeprowadzenia:

 • Indywidualnych rozmów z zakresu doradztwa zawodowego

Psychologa – do przeprowadzenia:

 • Indywidualnych rozmów motywacyjnych

Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:

 • preferowane wykształcenie wyższe w dziedzinie ukierunkowanej na szkolenie;
 • ukończone kursy podnoszące kwalifikacje w danej dziedzinie, bądź dające odpowiednie uprawnienia;
 • doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie;
 • mile widziane doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia osób dorosłych.

Oferujemy:

 • cykliczne realizowanie działań na podstawie umowy cywilno-prawnej;
 • powiększenie, bądź zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie edukacji osób dorosłych.

Termin składania aplikacji upływa z dniem 22 listopada 2010 (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu).

Osoby zainteresowane współpracą z Fundacją proszone są o kontakt pod numerem telefonu 52 357 62 15 lub osobiście w siedzibie Fundacji, ul. Dworcowa 65, Inowrocław

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego