Ruszyły zajęcia w ramach projektu „Sprawni. niezależni, zdrowi…”

1 kwietnia 2015

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż rusza projekt dla słuchaczy naszego UTW.

Celami projektu „Sprawni, niezależni, zdrowi – Wsparcie seniorów w aktywności zdrowotnej”, związanymi bezpośrednio z realizacją projektu są:

  1. Podniesienie wiedzy i umiejętności 60 seniorów, zamieszkałych teren powiatu inowrocławskiego, w zakresie zdrowego trybu życia i jego ochrony.
  2. Zachęcenie 60 seniorów do aktywności ruchowej, wspierającej działania w zakresie ochrony zdrowia.
  3. Nabycie przez 60 seniorów zamieszkałych w powiecie inowrocławskim wiedzy w zakresie działań prozdrowotnych w obszarach kluczowych do wieku i aktualnego stanu zdrowia.

W ramach projektu przewidziano dla Beneficjentów wykłady o tematyce prozdrowotnej oraz zajęcia z zakresu aktywności ruchowej.

Serdecznie zapraszamy naszych słuchaczy, zamieszkujących na terenie powiatu inowrocławskiego, do udziału w niniejszym projekcie!

Informacje i zapisy: Uniwersytet III Wieku Fundacji Ekspert – Kujawy przy WSPT w Koninie, ul. Dworcowa 65, Inowrocław, tel. 516 213 408, www.utw.ekspert-kujawy.pl

Projekt „Sprawni, niezależni, zdrowi – Wsparcie seniorów w aktywności zdrowotnej” współfinansowany jest ze środków województwa kujawsko – pomorskiego.