Zapraszamy do składania aplikacji!

6 września 2010

 Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu  poszukuje wykładowców do realizacji szkoleń w ramach projektu „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Kujawach i Pałukach”.

Poszukujemy wykładowców do przeprowadzenia warsztatów „Poradnictwa zawodowego i psychologicznego”, „Warsztatów rynku pracy” oraz szkoleń z zakresu:

 • Sekretariat z obsługą kadr,
 • Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych,
 • ABC przedsiębiorczości.

Poszukujemy także doradców zawodowych i psychologa w celu przeprowadzenia indywidualnych rozmów i utworzenia IPD.

 • Celem warsztatów ma być zmotywowanie uczestników do szukania nowego zawodu, podniesienie ich świadomości konieczności znalezienia swego miejsca na zmieniającym się rynku pracy a także poznanie zasad poprawnego pisania dokumentów aplikacyjnych;
 • Celem szkolenia „Sekretariat z obsługą kadr” jest opanowanie obsługi wszystkich nowoczesnych urządzeń biurowych oraz poznanie pracy w sekretariacie. Zdobycie wiedzy praktycznej i teoretycznej dla prawidłowego prowadzenia ewidencji kadrowo-płacowej oraz umiejętności korzystania ze źródeł prawa i jego samodzielnej interpretacji przy rozwiązywaniu problemów kadrowych;
 • Celem szkolenia „Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych” jest opanowanie podstawowych umiejętności obsługi programów komputerowych, w tym programów fakturujących i magazynowych oraz nauczenie się obsługi kas fiskalnych;
 • Celem szkolenia „ABC przedsiębiorczości” jest zapoznanie uczestników z następującymi zagadnieniami: co to jest działalność gospodarcza i kim jest przedsiębiorca; formami prawno-organizacyjnymi przedsiębiorstwa; możliwymi formami opodatkowania; procesem rejestracji firmy; prowadzeniem księgowości; stawianymi wymaganiami w niektórych branżach – koncesje, zezwolenia, licencje; źródłach finansowania rozwoju inwestycyjnego przedsiębiorstwa; obowiązkami wobec instytucji państwowych i pracowników.

Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:

 • preferowane wykształcenie wyższe w dziedzinie ukierunkowanej na szkolenie;
 • ukończone kursy podnoszące kwalifikacje w danej dziedzinie, bądź dające odpowiednie uprawnienia;
 • doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie;
 • mile widziane doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia osób dorosłych.

Oferujemy:

 • cykliczne realizowanie działań na podstawie umowy cywilno-prawnej;
 • powiększenie, bądź zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie edukacji osób dorosłych.

Projekt zgodnie z harmonogramem realizowany będzie do końca kwietnia 2012 roku.

Osoby zainteresowane współpracą z Fundacją proszone są o kontakt pod numerem telefonu 52 357 62 15 lub osobiście w siedzibie Fundacji, ul. Dworcowa 65, Inowrocław

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego