Szkolenia czekają na Ciebie!!!

14 lutego 2011

 Osoby, które zostały zwolnione w przeciągu sześciu miesięcy bądź też są na okresie wypowiedzenia mogą zapisać się na bezpłatne szkolenia!!!

Już w marcu W ramach projektu „Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska” realizowane będą szkolenia zawodowe, które kierowane są do osób będących na okresie wypowiedzenia bądź też osób, które w ostatnich 6 miesięcy straciły pracę w przedsiębiorstwie z przyczyn niedotyczących pracownika.

Jeśli jesteś osobą spełniającą w/w kryteria już dziś zgłoś się do Nas!
Ostatnie miejsca czekają.

Jest to ostatni nabór na bezpłatne szkolenia zawodowe w ramach projektu:

  • „Specjalista ds. kadr i płac” – 120 godzin
  • „Pracownik hurtowni z obsługa wózka widłowego” – 120 godzin

Planowo szkolenia będą się odbywały w Radziejowie, jednak uzależnione jest to od liczby formularzy jakie napłyną do Nas z danego terenu.

Osobom dojeżdżającym gwarantujemy zwrot kosztów dojazdu na zajęcia!

Zainteresowanych prosimy o kontakt

  • Fundacja Ekspert- Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław, (52)  52 22 373;  (52) 35 76 215
  • Biuro Fundacji w Radziejowie, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów, 796 952 676

LUB Kontakt mailowy:

  • a.kruszynska@ekspert-kujawy.pl
  • fundacja@ekspert-kujawy.pl
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII,
Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego