Opis projektu

24 lutego 2016

LOGO

OPIS PROJEKTU

Uczestnik przyjęty do projektu przy wsparciu doradców zawodowych zostanie poddany diagnozie identyfikującej potrzeby i możliwości doskonalenia zawodowego Dla każdego zostanie opracowana indywidualna ścieżka wsparcia (tzw. IPD), przy realizacji której, uczestnikowi towarzyszy pośrednik pracy wspierający i motywujący do działania. Każdy z uczestników w ciągu 4 miesięcy od przystąpienia do projektu otrzymuje wsparcie, polegające na: możliwości podniesienia kwalifikacji poprzez indywidualnie dobrane szkolenia zawodowe (zapewniamy, iż każde szkolenie kończy się egzaminem i formalnym potwierdzeniem nabytych kwalifikacji). Szkolenia będą realizowane przez podmioty wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP. Na uczestników czekają staże zawodowe, pozwalające na nabycie doświadczenia zawodowego, dostosowanego do lokalnego rynku pracy. Z uczestnikami pracują doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, którzy angażują do współpracy także lokalny rynek zarówno firm szkoleniowych jak i pracodawców. Dzięki takiej współpracy ułatwiamy uczestnikom kontakt z lokalnymi pracodawcami i zapewniamy wsparcie dostosowane do oczekiwań pracodawców. Uczestnicy mogą liczyć także na pomoc w postaci środków na zasiedlenie, jeśli zdecydują się na poszukiwanie pracy poza miejscem zamieszkania.

Finansujemy:
• koszty dojazdu w projekcie, eliminując barierę ekonomiczną w dostępie do aktywizacji zawodowej.
• Stypendium szkoleniowe (podczas udziału w szkoleniu).
• Stypendium stażowe (podczas udziału w stażu).