Beneficjenci

24 lutego 2016

LOGO

BENEFICJENCI PROJEKTU

Grupą docelową projektu stanowi 39 kobiet i 26 mężczyzn (razem 65 osób) zamieszkujące/y (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie powiatu wałbrzyskiego (pow. ziemski) w wieku 15-24lat. Wsparcie obejmują wyłącznie młode osoby zaliczone do grupy NEET, tj. nie pracują (bezrobotne lub bierne zawodowo), nie uczestniczą wykształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (od co najmniej 4tyg. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach). Wsparcie obejmuje wyłącznie osoby młode z wykształceniem nie wyższym niż średnie (ISCED3).