Spotkanie informacyjne pt. Masz pomysł – załóż firmę

17 lutego 2011

 Punkt informacyjny Komisji Europejskiej Europe Direct – Inowrocław przy Wydziale Zarządzania WSG we współpracy z Enterprise Europe Network funkcjonującym przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Masz pomysł – załóż firmę”.

Spotkanie informacyjne odbędzie się

24 lutego 2011 r. (czwartek),  godz. 10:00 – 12:00 (2 godz.)

na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Gospodarki, ul. Poznańska 43, Inowrocław.

Celem spotkania jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości wśród mieszkańców regionu nt. dostępnych środków europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Adresatami wydarzenia są osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej.

Program spotkania obejmuje :

  • Omówienie regulaminu konkursu ogłoszonego w ramach Działania 6.2 PO KL
  • Szczegółowe omówienie wzoru oferty
  • Praktyczne wskazówki przy wypełnianiu oferty
Po spotkaniu, każdy z uczestników będzie miał możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z ekspertem.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie wcześniejszej informacji za pomocą formularza zgłoszeniowego, drogą mailową (marta.tybura@byd.pl) lub telefoniczną (52 567 00 90 wew. 406).

Więcej informacji na stronie ED – Inowrocław: www.edino.byd.pl

Serdecznie zapraszamy!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2
„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia”