Zakończono szkolenie z podstaw obsługi komputera

3 lutego 2011

W miesiącu styczniu zakończono szkolenie z podstaw obsługi komputera przez grupę pierwszą i drugą. W związku z tym grupy te rozpoczęły warsztaty” Wizaż i kształtowanie wizerunku.

    Podczas warsztatów Panie poznały wizerunek jako komunikat niewerbalny, dress – code czyli strój na rozmowę kwalifikacyjną (co należy założyć a czego nie powinno unikać). Panie poznały również techniki wykonania delikatnego, efektywnego makijażu. Dla   każdej z uczestniczek warsztatów zakupiono zestaw kosmetyków z czego Beneficjentki były bardzo zadowolone.

    Na uczestniczki z grupy pierwszej i drugiej czekają jeszcze warsztaty aktywizacyjne oraz dwu tygodniowy wyjazd do uzdrowiska gdzie zaproponujemy uczestniczkom udział w jednym z proponowanych szkoleń oraz zabiegach rehabilitacyjnych.

WYJAZD JEST CAŁKOWICIE ZA DARMO

 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego