Toruńskie Amazonki zakończyły szkolenie z podstaw języka angielskiego

2 grudnia 2010

 30 listopada Toruńskie Amazonki zakończyły szkolenie z podstaw języka angielskiego. Kurs trwał łącznie 60 godzin i był realizowany prze w okresie trzech miesięcy.

      Podczas szklenia Beneficjentki projektu nauczyły się min.: jak się przedstawiać w języku angielskim, podawać numer telefonu, przedstawiać inne osoby, odmieniać czasownik „być”, jak przepraszać i wyrażać uczucia, podawać godzinę, pytać o cenę w sklepie. W ramach tego szkolenia zakupiono dla Pań profesjonalne książki oraz ćwiczenia umożliwiające szybsze poznanie języka angielskiego. Na zakończenie szkolenia uczestniczki otrzymały zaświadczenia potwierdzające ich udział w szkoleniu z podstaw języka angielskiego.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego