Nowe wyzwania!

10 stycznia 2011

 Uczestnicy Projektu „Powrót do aktywności zawodowej”, po zakończeniu warsztatów psychologiczno-doradczych, które odbyły się w grudniu 2010 roku, rozpoczęli w dniu dzisiejszym kurs komputerowy oraz kurs komputerowy dla niedowidzących w żnińskim oddziale Fundacji Ekspert-Kujawy.

Celem kursu komputerowego ma być zapoznanie się z zastosowaniem komputera we współczesnym świecie. Kurs obejmuje naukę obsługi komputera, praktyczne zastosowanie systemów operacyjnych, podstawowych programów biurowych oraz obsługę Internetu.

Celem kursu komputerowego dla niedowidzących jest zapoznanie osób słabo widzących z pracą komputera oraz nabycie przez uczestników kursu praktycznych umiejętności obsługi podstawowych programów komputerowych, Internetu, a także oprogramowania powiększająco – udźwiękawiającego.

Po zakończeniu kursów komputerowych uczestnicy projektu będą mogli wziąć udział w szkoleniach zawodowych.

Na przełomie lutego i marca odbędą się w żnińskim oddziale Fundacji Ekspert-Kujawy dwa szkolenia:

  • Opiekun osoby starszej
  • Pracownik hurtowni z obsługą wózka widłowego

Jednocześnie informujemy o naborze na kolejne szkolenia, które odbędą się w Inowrocławiu. W najbliższym czasie planujemy:

  • Kurs komputerowy
  • Kurs komputerowy dla osób niedowidzących
  • Kurs nauki jazdy kat.B + egzamin
  • Florystyka i zdobienie przedmiotów

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny (52) 357 62 15 w siedzibie Fundacji Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu przy ul Dworcowej 65 Szczegółowe informacje  na stronie www.fundacja.ekspert-kujawy.pl

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego