Lista rankingowa formularzy rekrutacyjnych

21 lutego 2011

 Lista rankingowa formularzy rekrutacyjnych do bloku „Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą” w ramach projektu „Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska”

L. P.

Nazwisko i imię

Liczba punktów (średnia ocen)

Czy uczestnik został zakwalifikowany

1

Tomasz Czesław Łoboda

54,5

TAK

2

Dariusz Robaczewski

54

TAK

3

Michał Puto

53,5

TAK

4

Marcin Filip Lewandowski

53

TAK

5

Adam Witkowski

50

TAK

6

Agnieszka Muszyńska

48

TAK

7

Danuta Kapuścińska

47,5

TAK

8

Karol Musiał

46

TAK

9

Renata Gołębiewska

46

TAK

10

Piotr Wojciech Lampkowski

46

TAK

11

Arkadiusz Pietrykowski

45,5

TAK

12

Barbara Anna Szynkarczyn

45

TAK

13

Jacek Wojciechowski

45

TAK

14

Wojciech Ryszard Truszczyński

45

TAK

15

Rafał Sieczkowski

45

TAK

Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska”Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoProgram Operacyjny Kapitał LudzkiPoddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie