Uwaga! Szkolenie dla przedstawicieli Organizacji Pozarządowych z powiatu inowrocławskiego!!!

15 lutego 2011

 Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na szkolenie „Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi”.

Podczas dwóch spotkań poruszane będą następujące zagadnienia: komunikacja i współpraca sektorów w gminie, formy współpracy, prezentacja działań organizacji pozarządowych, przykłady dobrej współpracy oraz działania przez wolontariat.

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

  • I – 22.02.2011
  • II – 3.03.2011

Zajęć odbywać się będą w siedzibie Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu w godz od 16:00 do 20:00.

Zapraszamy!!!
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 5.4.2 „ Rozwój Dialogu obywatelskiego”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.