Rozpoczęły się – SZKOLENIA ZAWODOWE – dla osób niepełnosprawnych !!!

7 lutego 2011

 W żnińskim oddziale Fundacji Ekspert-Kujawy rozpoczęły się w dniu dzisiejszym szkolenia zawodowe dla osób niepełnosprawnych, w ramach Projektu „Powrót do aktywności zawodowej”.

16-osobowa grupa bezrobotnych osób niepełnosprawnych, uczestnicząc w warsztatach wsparcia psychologiczno-doradczego i w kursie komputerowym, skorzystała z możliwości przeszkolenia zawodowego i rozpoczęła szkolenia z zakresu:

  • Opiekun osoby starszej
  • Pracownik hurtowni z obsługą wózka widłowego

Celem szkolenia Opiekun osoby starszej jest przygotowanie praktyczne i teoretyczne do pełnienia funkcji opiekunki osób starszych oraz nabycie przez osoby bezrobotne umiejętności aktywizacji osób starszych, jak i również udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia życia lub zdrowia.

Celem szkolenia Pracownik hurtowni z obsługą wózka widłowego jest przekazanie uczestnikom podstawowego zasobu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu prowadzenia magazynu/hurtowni, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących: przyjęcia odpowiedzialności materialnej; przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów zgodnie z zasadami techniki i technologii magazynowej; sporządzania dokumentów magazynowych i prowadzenia ewidencji ruchu i stanu zapasów oraz wykonywania inwentaryzacji przy wspomaganiu komputerowym; kierowanie działalnością magazynu i personelu magazynowego zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Ponadto uczestnicy nabędą umiejętności zawodowe z zakresu: technologii pracy w magazynie; zasad załadunku i rozładunku kontenerów w magazynie; budowy oraz obsługi wózków jezdniowych; a także bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.

Szkolenia obejmują 100 godzin realizowanych w 20 dni.

Zachęcamy osoby niepełnosprawne pozostające bez pracy do udziału w szkoleniach zawodowych organizowanych przez naszą fundację.
W najbliższym czasie odbędą się:

  • Kurs komputerowy
  • Kurs komputerowy dla osób niedowidzących
  • Kurs nauki jazdy kat.B + egzamin
  • Florystyka i zdobienie przedmiotów

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny (52) 357 62 15 w siedzibie Fundacji Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu przy ul Dworcowej 65

Szczegółowe informacje  na stronie www.fundacja.ekspert-kujawy.pl

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego