Uwaga

31 stycznia 2011

 Uprzejmie informujemy, że dyżur Lidera w powiecie inowrocławskim zaplanowany na dzień 1.02.2011 zostaje przeniesiony na czwartek – 3.02.2011.

Dyżur odbędzie się w niezmienionych godzinach tj. od 12:00 do 17:00.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Poddziałanie 5.4.2 „ Rozwój Dialogu obywatelskiego”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.