Lista rankingowa formularzy rekrutacyjnych

25 lutego 2011

 Lista rankingowa formularzy rekrutacyjnych do bloku "Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą" w ramach projektu "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Kujawach i Pałukach":

Lp. Imię i Nazwisko Liczba  punktów (średnia ocen) Czy uczestnik został zakwalifikowany
1 Kamil Łukasz Szymanowski 56,0 pkt. Tak
2 Paweł Grzegorz Fidala 54,5 pkt. Tak
3 Marcin Tomasz Oliwkowski 53,5 pkt. Tak
4 Emilia Kubiak 53,0 pkt. Tak
5 Joanna Jędykiewicz 52,5 pkt. Tak
6 Michał Paweł Kwiatkowski 52,5 pkt. Tak
7 Antoni Legin 51,5 pkt. Tak
8 Aurelia Jańczak 50,0 pkt. Tak
9 Eryk Chmielewski 49,5 pkt. Tak
10 Dorota Czachorowska 48,5 pkt. Tak
11 Wojciech Sobek 47,5 pkt. Tak
12 Mariusz Kusyk 45,5 pkt. Tak
13 Marta Dominiak 44,0 pkt. Tak
14 Beata Jędrzejczak 43,5 pkt. Tak
15 Justyna Janowska 43,0 pkt. Tak
16 Joanna Gajb-Lewandowska 42,5 pkt. Tak
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu