ABC Przedsiębiorczości

28 lutego 2011

 Szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” dla drugiej grupy osób w ramach projektu „Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstw branży ubezpieczeniowej”

Serdecznie zapraszamy osoby, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu – bloku "Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą" w ramach w/w projektu na pierwsze zajęcia szkoleniowe z zakresu "ABC Przedsiębiorczości" dnia 2 marca 2011 o godzinie 9:00, w sali D. ZAPRASZAMY!!!

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu