Lista rankingowa formularzy rekrutacyjnych

28 lutego 2011

 Lista rankingowa formularzy rekrutacyjnych do bloku "Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą" w ramach projektu "Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstw branży ubezpieczeniowej":

Lp.

Imię i Nazwisko

Liczba  punktów (średnia ocen)

Czy uczestnik został zakwalifikowany

1

Barbara Michalska

60

Tak

2

Tomasz Dziedzianowicz

57

Tak

3

Sandra Makowska

55,5

Tak

4

Szymon Ząbkowski

53

Tak

5

Tomasz Sibora

52,5

Tak

6

Zbigniew Losik

51

Tak

7

Marcin Rakocy

50

Tak

8

Maciej Słodownik

49,5

Tak

9

Grzegorz Klarkowski

48,5

Tak

10

Jacek Tyczkowski

48,5

Tak

11

Lesław Waśkiewicz

48,5

Tak

12

Katarzyna Idziak

48

Tak

13

Barbara Komorowska

48

Tak

14

Maria Szeliga

48

Tak

15

Krzysztof Morawski

47

Tak

16

Anna Nowak

46,5

Tak

17

Arkadiusz Radaczewski

46

Tak

18

Krzysztof Kurtyka

45,5

Tak

19

Kazimierz Mantaj

45

Tak

20

Iwona Mikołajczak

45

Tak

21

Anna Służałek

45

Tak

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu