Lepsze jutro I

29 grudnia 2005

 
Ogłaszamy nabór na I cykl szkoleń „ Lepsze jutro”
Projekt współfinansowany jest ze środków programu Unii Europejskiej PHARE 2003, AKTYWNE FORMY ZWALCZANIA BEZROBOCIA Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
Zapraszamy  osoby niepracujące niepełnosprawne, w szczególności z lekkim stopniem upośledzenia umysłowego i fizycznego z powiatu inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego i radziejowskiego.

W ramach projektu oferujemy:

1. Poradnictwo psychologiczne
2. Poradnictwo zawodowe i coaching
3. Praktyczne szkolenia zawodowe:
– szkolenia ekonomiczne:
– „Samodzielny księgowy”
–  „Obsługa hurtowni”
–  „Pracownik działu zasobów ludzkich”
–  „Sekretarka z nauką języka angielskiego”
– szkolenia zawodowe:
–  „ABC przedsiębiorczości”
–  „Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej”
–  „Pracownik małej gastronomii”
 4. Pomoc w zdobyciu pracy lub podjęciu działalności gospodarczej.