Rozpoczął się – II cykl szkoleń – dla osób niepełnosprawnych!!!

1 marca 2011

 W Fundacji Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu rozpoczęły się w dniu dzisiejszym  warsztaty wsparcia psychologiczno-doradczego dla osób niepełnosprawnych, w ramach Projektu „Powrót do aktywności zawodowej”.

Zajęcia będą obejmować:

  • Trening umiejętności społecznych i poradnictwa prawnego
  • Trening z zakresu autoprezentacji
  • Bilans predyspozycji zawodowych
  • Indywidualne rozmowy z zakresu doradztwa zawodowego
  • Indywidualne rozmowy motywacyjne
Po zakończeniu warsztatów kursanci wezmą udział w:

  • Kursie komputerowym
  • Kursie komputerowym dla osób niedowidzących
  • Kursie nauki jazdy kat.B + egzamin
  • Szkoleniu zawodowym z zakresu: Florystyka i zdobienie przedmiotów

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny (52) 357 62 15 w siedzibie Fundacji Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej 65

Szczegółowe informacje  na stronie www.fundacja.ekspert-kujawy.pl

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego