Zmiany w Powiecie radziejowskim!!!

2 marca 2011

 Fundacja Ekspert – Kujawy informuje, że od dnia 01.03.2011 roku zmienia się osoba organizacyjno – techniczna w Powiecie radziejowskim w ramach projektu „Masz pomysł – załóż firmę”.

Od tej pory w biurze  w Radziejowie interesantów będzie przyjmowała Pani Agnieszka Kruszyńska. Jednocześnie informujemy, że telefon kontaktowy do biura oraz adres mailowy nie ulegają zmianie.

Biuro w Radziejowie:
ul. Kościuszki 58
88 – 200 Radziejów
Tel. 796 – 952 – 676
E – mail: a.morawska@ekspert-kujawy.pl

Osoba do kontaktu:
Agnieszka Kruszyńska

Godziny przyjmowania interesantów:

  • wtorek 11:00–17:00;
  • środa 7:30–13:30;
  • czwartek 9:30–15:30
  • piątek 9:30–15:30
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2
„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia”