Beneficjenci

2 marca 2011

Beneficjentami projektu będzie 50 podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Warzynie. Dominować będą osoby z wykształceniem zawodowym. Będą to osoby niekatywne zawodowo.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego