Opis projektu

16 marca 2016

Projekt ma na celu rozwinięcie umiejętności psychospołecznych, budowanie prawidłowych interakcji z otoczeniem, powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego uczestników wśród 40 mieszkańców powiatu mogileńskiego.

W ramach projektu uczestnicy korzystają z następujących form wsparcia:

  • Trening motywacji i kompetencji społecznych;
  • Poradnictwo psychologiczne w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
  • Warsztaty z zakresu rozwoju zawodowego i aktywnego poszukiwania pracy.

Projekt realizowany jest w terminie od 7 marca 2016r. do 4 listopada 2016r.