Beneficjenci projektu

16 marca 2016

W projekcie uczestniczy 40 osób, w tym 10 mieszkańców gminy Dąbrowa, 10 mieszkańców gminy Jeziora Wielkie, 10 mieszkańców gminy Mogilno oraz 10 mieszkańców gminy Strzelno. Są to osoby bezrobotne, wskazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie, należące do grupy objętej III profilem pomocy. Są to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które mimo własnych starań nie są w stanie znaleźć pracy, a w szczególności osoby realizujące kontrakt socjalny.