Nabór formularzy rekrutacyjnych w Powiecie radziejowskim – zdobądź dotację na własny biznes!!!

2 marca 2011

 Osoby, które chciałyby założyć własną działalność gospodarczą już dziś mogą zawalczyć o dotacje na jej otwarcie.

Dnia 28.02.2011 rozpoczął się nabór formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „Masz pomysł – załóż firmę”. Osoby, które chcą wziąć udział w II cyklu projektu zobowiązane są do złożenia wypełnionego elektronicznie, wydrukowanego i podpisanego formularza rekrutacyjnego w biurze projektowym w Radziejowie lub przesłania go pocztą.

Formularze rekrutacyjne będą przyjmowane wyłącznie do 18 marca 2011 roku.
UWAGA! Decyduje data wpływu!

W ramach projektu beneficjenci zyskują możliwość skorzystania z następujących form wsparcia.:

  • szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
  • opiekę indywidualnego doradcy — pomoc w opracowaniu biznes planu,
  • środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości — maksymalnie do wysokości 40 tys. złotych jak również wsparcie pomostowe w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Więcej szczegółów można uzyskać w biurze projektowym w Radziejowie, ul. Kościuszki 58, kontaktując się z Agnieszką Kruszyńską – tel.: 796 – 952 – 676, e -mail :a.morawska@ekspert-kujawy.pl

lub w Siedzibie Fundacji w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 65, kontaktując się z  Jarosławem Napierałą – tel. 52–357-62-1 e-mail: j.napierala@ekspert-kujawy.pl.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2
„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia”