Uwaga uczestnicy cyklu I projektu „Masz pomysł – załóż firmę”!

7 marca 2011


Zbliża się koniec terminu składania wniosków o dofinansowanie do własnej działalności gospodarczej do projektu „Masz pomysł- załóż firmę” w powiecie radziejowskim.

Informujemy, iż termin składania wniosków o dofinansowanie do własnej działalności gospodarczej przez Uczestników Projektu „Masz pomysł – załóż firmę” cyklu I w powiecie radziejowskim mija z dniem 11.03.2011 roku.

W związku z powyższym należy złożyć, w 2 egzemplarzach:

  • wniosek na otrzymanie wsparcia finansowego,
  • wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego,
  • Biznes Plan.


UWAGA!

Wszystkie dokumenty powinny być parafowane przez Uczestnika Projektu na każdej stronie i podpisane na stronie ostatniej.

Uczestnik składa w/w dokumenty w wersji spiętej – w plastikowych wczepach do segregatora.

Nie złożenie w/w dokumentów we wskazanych powyżej terminach skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o wsparcie ze środków UE.

DOKUMENTACJA PROJETKOWA dostępna na stronie:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 6.2„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia”