Opis projektu

7 marca 2011

Celem głównym projektu „Nowe możliwości„ jest zwiększenie możliwości na przyszłe samodzielne życie w społeczeństwie 16 osób niepełnosprawnych w wieku 15-24 lat (w tym 6 dziewczyn) zagrożonych wykluczeniem społecznym  z terenu 6 gmin powiatu radziejowskiego i 1 gminy powiatu aleksandrowskiego do 30.06.2011 r.

Ponadto, celami projektu są:

  • zmotywowanie do aktywności zawodowej i społecznej 16 osób, w tym 6 dziewczyn poprzez udzielenie im wparcia psychologiczno-doradczego do 30.06.2011 r.,
  • zintegrowanie 16 osób poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz turnusów integracyjno-rehabilitacyjnych do 30.06.2011 r.,
  • zwiększenie wiary we własne możliwości poprzez rozbudzenie umiejętności artystycznych 16 osób w tym 6 dziewczyn do 30.06.2011 r.

Dla wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radziejowie przygotowaliśmy bardzo interesującą ofertę ,w której skład wchodzą:

  • zajęcia plastyczne,
  • zajęcia integracyjne, sportowo-rekreacyjne,
  • turnus aktywizacyjno-integracyjny.

W ramach projektu odbędą się  także  następujące zajęcia warsztatowe:

  • warsztaty psycho-edukacyjne,
  • warsztaty doradztwa zawodowego dla niepełnosprawnej młodzieży,
  • samopomocowe grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji,
współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne