Opis projektu

7 marca 2011

Celem głównym projektu „Możliwości bez granic„ jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej oraz integracja społeczna 16 osób niepełnosprawnych, w tym 10 kobiet z terenu gminy Dąbrowa Biskupia w okresie 5 miesięcy realizacji projektu.

Ponadto celem „Możliwości be granic” jest:

  • zmotywowanie do aktywności zawodowej i społecznej 16 osób, w tym 10 kobiet poprzez udzielenie im wparcia psychologiczno-doradczego do 31.07.2011 r.,
  • zintegrowanie 16 osób poprzez organizację zajęć warsztatowych oraz wyjazdów integracyjno-kulturalnych do 31.07.2011 r.,
  • podniesienie zdolności i umiejętności samodzielnego życia w społeczeństwie 16 osób niepełnosprawnych poprzez udział w zajęciach w ramach projektu do 31.07.2011 r.

Dla uczestników  przygotowaliśmy bardzo interesującą ofertę ,w której skład wchodzą:

  • zajęcia florystyczne,
  • kurs komputerowy,
  • zajęcia z zakresu gospodarstwa domowego w tym gotowania,
  • zajęcia z higieny osobistej,
  • wyjazdy  aktywizacyjno-kulturalne.

Uczestnicy odbędą się  także  następujące zajęcia warsztatowe:

  • warsztaty psycho-edukacyjne
  • samopomocowe grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji,
współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne