Uwaga uczestnicy projektu „Nowe perspektywy”

24 stycznia 2011

  Jednym z celów projektu "Nowe perspektywy" jest ułatwienie beneficjentom powrotu na rynek pracy.

Dlatego też, w związku z koniecznością wykazywania efektywnosci zatrudnieniowej beneficjentów projektu "Nowe perspektywy", zwracamy się z prośbą o informowaniu przez banaficjentów niniejszego projektu o wszystkich faktach podjęcia zatrudniena, zarówno w trakcie uczestnictwa w projekcie, jak i po jego zakończeniu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego