Nowe możliwości – plakat promocyjny

9 marca 2011

http://fundacja.ekspert-kujawy.pl/images/nowemozliwosci/nm.png