Możliwości bez granic – plakat promocyjny

9 marca 2011

http://fundacja.ekspert-kujawy.pl/images/stories/mozliwosci_bez_granic/%28wz_363r%20plakatu%20w%29.png