Zakończyły się następujące szkolenia zawodowe

28 lutego 2011

W  miesiącu  lutym 2011 w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej Fundacji Ekspert-Kujawy”, Poddziałanie 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zakończyły się następujące szkolenia zawodowe:

http://fundacja.ekspert-kujawy.pl/images/stories/kis/1.png

  • Florystyka i zdobienie przedmiotów w Radziejowie – Uczestnicy zapoznali się z wiedzą z zakresu układania kompozycji kwiatowych oraz dekoracji wnętrz i przedmiotów. Kurs obejmował teorię barw i kompozycji, florystyczne zasady kompozycyjne, narzędzia florystyczne – materiałoznawstwo, botanika – wprowadzenie, materiał roślinny, florystyka okolicznościowa, sztuka układania kwiatów w naczyniach, dekoracja kwiatów doniczkowych, artystyczne pakowanie prezentów, dekoracje stołów, florystyka ślubna, florystyka żałobna. Uczestnicy mieli możliwość zabrania własnych wytworów i kompozycji do domu. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymali również poczęstunek, materiały szkoleniowe oraz zwrócono im koszty dojazdu.
  • Wizaż i stylizacja paznokci  w Radziejowie  i w Żninie – Uczestnicy szkolenia opanowali umiejętności wizażu i zdobienia paznokci, poznali współczesne techniki wizażu, nauczyli się wykonywać różne rodzaje makijażu i zdobienia paznokci w zależności od wieku, typu urody, pory dnia, czy okazji. Nauczyli się także określać typy urody i dobierać do nich odpowiednią kolorystykę strojów i makijażu. Każdy z uczestników otrzymał zestaw kosmetyków w celu doskonalenia zdobytych na zajęciach umiejętności. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymali poczęstunek, materiały szkoleniowe oraz zwrócono im koszty dojazdu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego