Zakończyły się następujące szkolenia zawodowe

28 lutego 2011

W miesiącu  lutym 2011 w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej Fundacji Ekspert-Kujawy”, Poddziałanie 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zakończyły się następujące szkolenia zawodowe:

  • Operator maszyn do robót ziemnych – Podczas szkolenia uczestnicy zdobyli umiejętności  w zakresie obsługi jednej z sześciu maszyn budowlanych: ładowarki, koparki, koparko-ładowarki, walca, równiarki lub spychacza. Uczestnicy otrzymali świadectwa i książeczki uprawniające ich do obsługi tych maszyn. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymali poczęstunek oraz materiały szkoleniowe.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego