Nowe kwalifikacje mają wzięcie

10 lutego 2011

  W miesiącu marcu 2011 ruszą kolejne cykle w projekcie „Nowe kwalifikacje na Kujawach i Pałukach II edycja”. 

Realizować będziemy szkolenia: „Operator maszyn do robót ziemnych”, „Operator maszyn do robót drogowych”, „Wizaż i stylizacja paznokci” oraz „Fryzjer-stylista”.   Zainteresowanie jest bardzo duże. Przypominamy, że grupy szkoleniowe liczą 8 osób.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez  zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego