Zakończenie szkoleń z zakresu fryzjerstwa

8 lutego 2011

 8 osób zakończyło szkolenie "Fryzjer- stylista" realizowany w ramach projektu "Nowe kwalifikacje na Kujawach i Pałukach II edycja".

Uczestniczki szkolenia pozytywnie zdały egzamin wewnętrzny z wiedzy teoretycznej  i praktycznej. Zdanie egzaminu zgodnie z projektem uprawnia do  otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez  zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego