Kolejna grupa z projektu dla Poczty Polskiej ukończyła szkolenia

11 marca 2011

 7 Pań, uczestniczek szkolenia zawodowego„Specjalista ds. kadr i płac” – 120 godzin, które odbywały się w Inowrocławiu, w dniach 03.01 – 02.03.2011 zakończyło swój udział w projekcie „Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska” poprzez uczestnictwo w zajęciach „Warsztaty rynku pracy” w dniach 08-10.03.2011.

Zajęcia warsztatowe realizowane były wokół następujących bloków tematycznych:

  • ABC rynku pracy
  • Rynek pracy bez tajemnic
  • Moja aktywność na rynku pracy

Panie miały możliwość wzięcia udziału w 2 godzinnej rozmowie z pośrednikiem pracy.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu