Opis projektu

25 lipca 2016

logo2

Opis projektu

Projekt skierowany jest do mieszkańców 9 gmin zamieszkujących 4 powiaty woj. kujawsko-pomorskiego (obszar ten został wskazany w celu projektu). Wsparcie otrzymują wyłącznie osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Wsparcie otrzymują osoby rekrutowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej, które współpracują z Fundacją przy naborze do projektu. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych oraz kwalifikacji zawodowych 120 uczestników, w tym 72 kobiet, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących gminy: Osięciny, Dobre i Piotrków Kujawski (powiat radziejowski), gminy Gniewkowo i Złotniki Kujawskie (powiat inowrocławski), gminy Jeziora Wielkie, Strzelno i Dąbrowa (powiat mogileński) oraz gminę Rogowo w pow. żnińskim. Cel zostanie osiągnięty w okresie od 1.08.2016 roku do 31.07.2017 roku (w okresie 12 miesięcy realizacji proj.). Zakres wsparcia. Projekt oferuje wsparcie dotyczące aktywnej integracji w 2 obszarach: aktywizacja społeczna i aktywizacja edukacyjna. W ramach aktywizacji społecznej każdy uczestnik otrzyma wsparcie OPS w zakresie dotyczącym pracy socjalnej. Z każdym ze 120 uczestników na czas realizacji wsparcia zostanie podpisany kontrakt socjalny. W projekcie oferowane jest wsparcie w postaci warsztatów i treningów: kompetencji i umiejętności społecznych, kreowania wizerunku, zarządzanie finansami i planowanie domowego budżetu, grupy wsparcia. W ramach szkoleń każdemu uczestnikowi umożliwiamy udział w kursie zawodowym zakończonym egzaminem, co umożliwi podniesienie kwalifikacji. Wyboru szkolenia dokonujemy w oparciu o indywidualne predyspozycje i potrzeby, przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. Każdy uczestnik może w proj. otrzymać pomoc finansową oraz środki finansujące koszty podróży na zajęcia.