Formy wsparcia w projekcie

27 lipca 2016

logo2

Formy wsparcia w  projekcie

 1. Uczestnicy projektu w ramach Projektu korzystać będą z zadań obligatoryjnych i zadań fakultatywnych.
 2. Uczestnicy projektu otrzymają następujące elementy indywidualnej i kompleksowej pomocy:                     
  a) Ścieżka reintegracji społeczno – edukacyjnej – Zad. 1  (2h /osoba)
  b) Praca socjalna z uczestnikiem projektu o charakterze indywidualnym, rodzinnym i środowiskowym (instrument aktywizacji społecznej) – Zad. 2 ( średnio 4 miesiące/osoba)
  c) Trening kompetencji i umiejętności społecznych (instrument aktywizacji społecznej) – Zad. 3 (30h / grupa)
  d) Zarządzanie finansami i planowanie domowego budżetu (instrument aktywizacji społecznej) – Zad. 4 (12h / grupa)
  e) Grupy wsparcia (samopomocowe), (instrument aktywizacji społecznej) – Zad. 5 (16h / grupa)
  f) Warsztat kreowania własnego wizerunku (instrument aktywizacji społecznej) – Zad. 6
  (12h / grupa)
  g) Kursy zawodowe (instrument aktywizacji edukacyjnej) – Zad.7 (150h / grupa)

Szkolenie kończy się egzaminem. Po ukończonym szkoleniu uczestnik otrzyma certyfikat bądź uzyska uprawnienia do wykonywania zawodu unormowanego w rozporządzeniu właściwego ministra.

 1. Ponadto z uwagi na 6 godzinny tryb zajęć w zad. 3,4,6 oraz 7 przewidziane jest dla uczestników projektu wyżywienie w postaci ciepłych posiłków.
 2. Wkładem własnym w ramach zad. 2 są zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe oraz pomoc żywnościowa wnoszona przez OPS dla swoich klientów (uczestników projektu).