Opis projektu

1 września 2016

bez-tytulu

Projekt pn. „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w powiecie gostynińskim i gnieźnieńskim” realizowany przez Fundację Ekspert-Kujawy w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną ARKA w Gostyniu ma na celu zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych.

Zakładamy utworzenie 20 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych (20 opiekunów/ek będzie świadczyło usługi), które obejmą wsparciem osoby niesamodzielne zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz zamieszkujące tereny powiatu gostyńskiego i gnieźnieńskiego. Poprzez udział w projekcie 9 opiekunów faktycznych podniesie swoje kompetencje (umiejętności opiekuńcze) oraz uzyska wsparcie w zakresie poruszania się po rynku pracy. Dzięki takiemu działaniu 56% osób aktywizowanych podniesie swoją aktywność społeczno – zawodową, z czego 22% uzyska zatrudnienie.

Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez następujące zadania:

  • Zadanie 1 – organizacja centrum świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych;
  • Zadanie 2 – świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania;
  • Zadanie 3 – usługi wspierające pracę opiekunek;
  • Zadanie 4 – wsparcie opiekunów faktycznych.

Projekt „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w powiecie gostynińskim i gnieźnieńskim” realizowany jest od 1 września br. do 31 grudnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w punkcie informacyjnym i rekrutacyjnym projektu przy ulicy Kolejowej 24 w Gostyniu.