Zakończenie trzeciego turnusu rehabilitacyjnego w projekcie „Aktywne Amazonki z Kujaw i Pomorza”

30 listopada 2010

 W piątek 26 listopada  2010 roku zakończył się trzeci turnus rehabilitacyjny dla Beneficjentek w/w projektu.

Wyjazd aktywizacyjno – rehabilitacyjny" realizowany był w okresie od 15 listopada 2010 roku do 26 listopada 2010  roku w "Solanki Medical SPA" w Inowrocławiu.

W wyjeździe uczestniczyły członkinie kół Amazonek z Inowrocławia, Włocławka i Świecia. Nasze Panie korzystały z licznych zabiegów – m. in. masaże limfatyczne, masaże zwykłe, gimnastyka i basen. Ponadto, uczyły się tworzyć dekoracje florystyczne oraz artystycznie zdobić przedmioty. Zajęcia przebiegały w radosnej i życzliwej atmosferze.

Na zakończenie, nasze kuracjuszki otrzymały pamiątkowe świadectwa z "czerwonym paskiem" za wzorowe zachowanie i nieustającą pogodę ducha" oraz zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu „Florystyka i zdobienie przedmiotów”

Kolejna grupa swój wyjazd aktywizacyjno – rehabilitacyjny odbędzie w miesiącu marcu 2011 roku.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego