Beneficjenci

5 września 2016

bez-tytulu

Projekt skierowany jest do dwóch grup:

  • Osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 120 osób niesamodzielnych, które zostaną objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (w miejscu ich zamieszkania);
  • Otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym 9 faktycznych opiekunów osób niesamodzielnych).