PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

10 sierpnia 2010

 „AKTYWNE AMAZONKI Z KUJAW I POMORZA” w STOWARZYSZENIU  „AMAZONKI” ZIEMI ŚWIECKIEJ – MAJ – LIPIEC 2010 r.

W projekcie „Aktywne Amazonki z Kujaw i Pomorza” prowadzonym przez Fundację „Ekspert – Kujawy” w Inowrocławiu w partnerstwie z Toruńskim Stowarzyszeniem „Amazonki” brały udział członkinie Stowarzyszenia „Amazonki” Ziemi Świeckiej. Poniżej przedstawiam krótkie podsumowanie wraz z opisem przebiegu zajęć.

Program obejmował: podstawy obsługi komputera, wizaż i kształtowanie wizerunku oraz spotkania z lekarzami: onkologiem,  psychologiem, rehabilitantem oraz doradcą zawodowym.

Zajęcia odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia w Świeciu przy ul. Sądowej 5, uczestniczyło w nich osiem koleżanek: Elżbieta Kapuścińska, Helena Chabowska, Regina Kuczyńska, Urszula Wojda, Józefa Cieślak, Marzena Decka, Maria Różycka i Mirosława Manikowska (sympatyk).

Dnia 20 maja 2010 r. odbyło się uroczyste spotkanie inauguracyjne, któremu przewodniczyła Pani Elżbieta Malcer – Przewodnicząca Unii Amazonek Województwa Kujawsko-Pomorskiego z  Torunia.

Główną częścią projektu było szkolenie – podstawy obsługi komputera. Na czas kursu wszystkie otrzymałyśmy laptopy do wyłącznej dyspozycji. Umiejętności, komunikatywność i cierpliwość prowadzącego zajęcia Pana Michała Osowickiego przełamały nasze opory i doprowadziły do entuzjastycznego zaangażowania w zgłębianie tajników komputera i Internetu.

Kolejne zajęcia, to godziny spędzone na wykonywaniu makijażu i manicure. Przekazywane nam w tym czasie porady kosmetyczki okazały się wiedzą o wiele lepiej przyswajaną niż wyczytane w gazecie.

Trzecią część stanowiły spotkania z lekarzami. Zajęcia z psychologiem Panią Karoliną sprowokowały rozmowy o naszych odczuciach dotyczących przebytej choroby, co się zmieniło z perspektywy czasu, co nadal stanowi problem oraz jak reagujemy na cudzą chorobę. Drugi poruszony temat to relacje z rodziną i znajomymi, co choroba zmieniła w naszym codziennym życiu i jak inni radzą sobie z tymi zmianami. Spotkanie z rehabilitantem Panem Darkiem było dla nas bardzo cennym doświadczeniem. Dowiedziałyśmy się dużo na temat sprzętu przydatnego w naszej rehabilitacji na sali gimnastycznej i w domu. Pan Darek uczył jak pozbyć się napięcia mięśni m.in. karku i barków przeprowadzając na ochotniczkach pokaz masażu. Wykład z którym odwiedził nas onkolog dr Artur Gralec dotyczył statystyki zachorowań, starszych i nowych metod leczenia oraz rekonstrukcji piersi. Trudnym momentem była prezentacja zdjęć pacjentek z zaawansowanymi objawami choroby. Usłyszałyśmy również słowa uznania, ponieważ stanowimy grono osób świadomie podchodzących do choroby, jej leczenia, rehabilitacji, konieczności regularnych kontroli, a nasze kolejne przeżyte lata obalają mity dotyczące „raka-demona”.

Uroczyste zakończenie zajęć odbyło się dnia 27.07.2010 r. i było połączone z wręczeniem zaświadczeń o ukończeniu szkolenia „Podstawy obsługi komputera”.

Mimo wcześniejszego sceptycyzmu dotyczącego głównie naszych możliwości przyswojenia nowej wiedzy i umiejętności okazało się, że wszystko jest dla ludzi, a my jesteśmy bardzo zdolne. Zmiana podejścia jest niewątpliwą zasługą prowadzących, potrafiących zmobilizować kursantki do aktywności. Udział w tym wspaniałym przedsięwzięciu rozbudził nasze apetyty na więcej.

Na podstawie relacji uczestniczek i obserwacji własnych
spisała Beata Żebrowska
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"
Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego